KNX per domòtica

Aquest article s’emmmarca dins de la nova assignatura que impartim enguany en el cicle formatiu de grau superior d’STI. Sistemes Integrats i Llar Digital.

Dins dels diferents sistemes i protocols que existeixden en la implantació de sistemes domòtics, vull destacar el sistema hereu de EIB (primer estàndar europeu per instal·lacions domòtiques), KNX.

Algunes de les ventatges d’aquest sistema es que la majoria de fabricants treballen amb aquest estàndar, això implica que no s’està lligat a treballar amb un sol fabricant, amb protocols propietaris, tot el contrari. Aquest et permet realitzar instal·lacions amb components de diferents marques essent compatibles a nivell de funcionament i connectivitat entre ells.

Altres ventatges es la descentralització en el seu funcionament. No existeix una màquina central on es gestionen les tasques, sino que cada component s’encarrega de realitzar les maniobres pel que ha estat dissenyat, aconseguint d’aquesta manera una major fiabilitat i per tant, minimitzant els posibles errors de funcionament. Tot això és gràcies al funcionament mitjançant una aquitectura de bus, que rep el nom de l’estàndar KNX.

Finalment cal un software, l’ ETS, que és el programa que permet configurar tots els components connectats en el bus KNX d’una forma força intuitiva i fiable.

Actualment ens trobem en la fase de començar a muntar uns petits entrenadors per agafar experiència, un cop familiriatzats amb l’entorn del programa de gestió ETS, per arribar a l’objectiu final implementant el pis pilot domòtic on realitzarem una instal·lació completa amb aquest sistema.