Taller de Robótica Mundet

Introducció:

Al finalitzar el curs els nostres alumnes de Telecomunicacions van dissenyar el seu primer i propi Robot Explorador i Teledirigit aprofitant basada a la plataforma Arduino i els diferents actuadors i sensors disponibles al mercat.

Totes les compres es van realizar per Ebay i el total d’aquestes no van superar els cost de 35€ en materials.

El resultat del mateix es aquest:

guapa

Objectius del Robot :

  • El Robot té una certa autonomía i es capaç d’evitar el obstacles com parets, mobles, persones o baixades de escales gràcies als sensor d’ultrasons i infraroig.
  •  També aprofitant aquests sensors pot seguir una línea sense sortir-se del camí.
  •  Amb els actuadors (control de motors) que té pot moure objectes amb més d’un Kg de pes.
  • Per últim van incloure un Receptor per Bluetooth i van programar l’arduino per controlar el robot amb una aplicació de mòbil android. Aquesta va ser la part més interessant pels nostres alunes de Telecomunicacions, ja permet moure el robo, modificar la seva velocitat i funcionalitat amb el móvil.
  • El robot es escalable i ampliable i permet incloure més sensors ( Temperatura, GPS, Accelerometres, Humitat …) i pot controlar fins 4 motors, per tant es pot incloure un braç robòtic amb la capacitat de agafar objectes..

Llistat de Materials :

1 x Chasis amb motor i rodes: Smart Robot Car Chassis Kits with Speed encoder
Vendedor d’Ebay    haruyr_kb   preu: 11,87 EUR

– 1 x Receptor Bluetooth
: HC-06 Arduino Wireless Bluetooth Transeiver RF 
Vendedor d’Ebay zangyun727     preu: 4,67 EUR

– 1 x Shield d’expansió: ProtoScrewShield Screwshield Screw Shield Expansion
Vendedor d’Ebay  womarts   preu: 2,92 EUR

– 1 x Placa de Control Arduino: UNO ( ATMEGA 328P & ATmega 8U2 ) For ARDUINO’s
Vendedor d’Ebay i-zone2000    preu:  4,15 EUR

– 2 x Sensors d’ Infraroig:  Infrared reflective Photoelectric Switch IR Barrier Line   Vendedor d’Ebay  alice1101983  preu: 4,82 EUR

– 1 x Control de 4 Motors: Motor Drive Shield Expansion Board L293D For Arduino. Vendedor d’Ebay alice1101983  preu:   3,72 EUR

 – 1 x Sensor d’ ultrasons: HC-SR04 Ultrasound Wave Detector
 Vendedor d’Ebay hobbies-electronics   preu:   2,02 EUR

 Muntatge del Robot:

Una vegada Rebut el chasis amb els motors i les rodes s’han de seguir les indicacions per tal montar-lo:

 coche coche montado

Ara s’ha de muntar sobre l’estructura tots els següents components: Arduino uno, Shield d’extensió, Control de motors, sensors infraroig, sensor d’ultrasons i receptor Blutooth.

tots

 

Es comença amb el muntatge de la placa Arduino uno

unoengcoche ard A continuació s’ha de colocar el shield d’extensió que permetrà realitzar un muntatge mes eficient i interconectar els actuadors i els sensors mes ràpidament.

shield

shieldmont

 

A sobre del shield d’extensió muntem el control de motors: aquest veureu que te 4 sortides, per conectar 4 motors, de fet ara tans sols necessitem 2 motors.

control motors

motmon

A la part del davant i a un cm del terra muntem un sensor d’infraroig a cada costat, aquest ens donarà informació del terra i serà responsable d’evitar caigudes i realitzar el seguiment de linea. Es necessari uns cargols i extensions especials que trobareu a qualsevol ferreteria:

infrebtor

infrmont

Per últim s’ha d’instalar el sensor de proximitat per ultrasons, aquest es capaç de detectar les parets u objectes entre 2cm i 3 metres de distancia, es un sensor molt precis que permet colocar al robot a una distancia determinada d’un objecte i evitar obstables,

Es pot usar inicialment un velcro o pegatina per tal d’ajustar-lo al robot   sr04pega

ultramont2

Una vegada s’han instal.lat totes les parts s’ha de realitzar l’interconnexió dels sensors i actuadors del robot i començara  programar. Aquesta part es realitzarà a la segona part del taller de robòtica.

 

Què és la RaspBerry Pi?

El curs passat vam afegir al nostre material algunes RaspBerry PI per fer-les servir al nostre cicle de telecos.

Raspberry Pi

Es tracta d’un mini-ordinador de baix cost i amb unes característiques molt interessants. Té una CPU que pot arribar fins a 1 GHz, 512 MB de RAM, targeta de xarxa, 2 ports USB, sortida de vídeo HDMI, d’audio i alimentació per microUSB.

El podem fer servir per fer robots, per muntar una centraleta telefònica amb Asterisk, com a estació meteorològica… I això són solament alguns exemples.

En propers articles us explicarem pas a pas alguns projectes concrets.

PIS PILOT per instal·lacions pràctiques dels Cicles Formatius

Aquest any a 2on de STI amb l’aplicació de la nova llei LOE hem incorporat dos mòduls professional nous. Un de ràdio freqüència i un de domòtica.

En el de domòtica, sistemes integrats i llar digital hem decidit fer un pis pilot dins de l’aula d’electricitat de l’espai tecnològic.
Aquest projecte el portem a terme conjuntament el Departament de Manteniment, Departament d’elelctrònica i PQPI’s, d’aquesta manera integrem els diferents cicles que oferta l’institut per realitzar un projecte conjunt.
La infraestructura d’embans i preinstal·lacions la faran els alumnes de PQPI i grau mitjà, les instal·lacions d’aigua, electricitat i calefacció, els cicles de grau mitjà de fred i calor, i grau superior de mecatrònica, i per últim el cicle de grau superior de telecomunicacions i informàtica (STI) s’encarregarà de fer la instal·lació de ICT’s Instal·lacions Comunes de Telecomunicacions i la instal·lació domòtica del pis.
D’aquesta manera els diferenets alumens a banda de treballar amb entrenador podran tenir l’experiènica de treballar en un pis real, i fer les instal·lacions de forma totalment professional.
La ICT consisteix en donar els serveis de telefonia, banda ample i TV a cadascun dels domicilis d’un bloc de pisos, a més de la instal·lació interna de cadascún d’aquests.
El projecte de domótica consistirà en la implantació d’un sistema de bus KNX on s’instalaran blocs que faran diferents funcions com, regular la temperatura, apertura de finestres, sensors de fuites d’aigua o de fum, a més de sistemes d’alarma i sistemes de videovigilància.
A mesura que anem avançant el projecte us anirem informant i documentant gràficament. De moment us deixem un plànol del projecte.

Salut

plano