SIMULADOR ELÈCTRIC PER A CAMBRES FRIGORÍFIQUES.

Us presentem un simulador elèctric per a cambres frigorífiques  amb aquesta maleta podrem realitzar esquemes elèctrics in-situ i demostrar el funcionament dels esquemes elèctrics de maniobra per a cambres frigorífiques al mateix temps que s’explica a pissarra.

20150311_172906

El conjunt va començar a funcionar al 2013, però vam trobar problemes de disseny que poc a poc anem solucionant, actualment està a punt de tornar a ser operativa .

El sistema pot simular:  Continua llegint